Hiernaast treft u een overzicht aan van de onderwerpen die in Module 1 aan de orde komen.
We beginnen met de brieven van Paulus en behandelen enkele cruciale gedeelten hieruit.

Voor een indruk van wat er allemaal nog meer in de cursus aan de orde komt, kunt u dit pdf-document openen.

Voor een voorbeeld van een presentatie van een les, zie hieronder Les 1 van Module 1.

Module-1-Presentatie

Module 1, Les 1 (klik hier voor de presentatie)